Åter igen matas vi med rubriker i media som handlar om ett virusutbrott med oviss utgång. Vem minns inte ståhejet som handlade om fågel- och svininfluensan, SARS och MERS och nu den senaste varianten – COVID 19. Det tycks finnas en hemmahamn i de asiatiska länderna, vad nu detta kan betyda! Vi matas dagligen med fakta om hur farsoten sprider sig över världen och hur många som har dött. Ett vaccin finns tidigast framme om 1½ till 2 år, så återstår förhoppningen att utbrottet går att ringa in för att inte utvecklas till en pandemi. En av förhoppningarna är även att viruset inte fortsätter att mutera och blir mera smittsamt och därmed också mera dödligt. Vi vet utfallet om någon månad.

Läs mera här: http://cnmmassage.se/wp-content/uploads/2020/03/Nyhetsbrev-3-20-coronaviruset.pdf