Aktuell status
Ej anmäld
Pris
3 750,00 kr

Att förstå sin ämnesomsättning kan vara avgörande för livskvalitet och hälsa. Vår ämnesomsättning består av två delar – katabolismen, den nedbrytande funktionen och anabolismen, den uppbyggande funktionen. Den moderna människan vet ganska litet om sin ämnesomsättning, det skulle behövas mera substans (kunskap) för att leva ett bättre liv. Under 6 års utbildning har den blivande läkaren 36 timmar på schemat som berör metabol kunskap. I praktiken ingenting, om vederbörande inte själv är intresserad av ämnet.

Som individ behöver man därför förkovra sig i dessa ämnen och det berör allt från val av föda, matsmältning, tarmsystemen och omsättning av kolhydrater, proteiner och fetter. Synergieffekter av vitaminer och mineraler, men lika viktigt i vad som kan störa ett adekvat upptag av tillförda näringsämnen.

Det finns troligtvis inga sjukdomar, där tarmproblem inte är inblandade!

Lycka till!