CNM massage

Cirkulations- och nervbanemassage är en mycket kraftfull behandling, vars verkan kan sammanfattas i följande punkter:

Öppnar upp cirkulationsspärrar

Cirkulationssystemet i den mänskliga kroppen är ett slutet system och består av arteriella, venösa och lymfatiska delar. Oavsett var flödeshinder uppträder, ställs kroppens styrsystem inför avsevärda problem. CNM-massagen har nycklar för att öppna upp och stimulera flödet, men kan heller inte förhindra återfall i vardagen.

Stimulerar till avslappning

CNM massage ska helst ges som helkroppsmassage (ca 1½ – 2 timmar). Den långa behandlingstiden påverkar kroppens endokrina körtlar, med produktion av lugnande hormoner och smärtstillande endorfiner som följd. Kontroll av diafragmaandningen, med hjälp av ”leverpumpen”, lägger således grunden för ett normalt andningsmönster som på sikt resulterar i lägre stressnivå.

Avgiftningsstimulans

Genom att öppna upp cirkulationen till och från organ och vävnader, förbättrar CNM-massage grundläggande förutsättningar för effektivare funktion av kroppens avgiftningssystem. Tillståndet kan upplevas mycket starkt som ”förstagångsbesvär” efter behandlingen. Under förutsättning att terapeuten kommunicerar ut detta budskap till sin aktivent, leder reaktionen till förståelse för processen och snabbare återhämtning och välbefinnande.

Medvetenhet om kompensationer

Under en CNM-behandling förmedlar aktiventens kropp mängder med viktiga fakta, för att kunna förstå uppkomsten av problemställningar. På nästa sida, bilden av ”Benjamin”, visas en sammanställning av terapeutiska erfarenheter som berör kroppsliga förändringar. Det kan vara hudens beskaffenhet, hullets konsistens, flödeshinder i venösa kärl eller lymfstas i utsatta områden. Kompensationer som kroppen tvingades etablera för överlevnadens skull, i en utdragen belastningssituation (långvarig stress).

 

Cavi Lipo

Cavi-Lipo är en japansk uppfinning som kan trolla bort oönskade fettansamlingar med hjälp av ultraljud. Tekniken är patenterad och väl utprovad. Den arbetar med en frekvens av 25 kHz, 25000 svängningar per sekund. Fasförskjutna frekvenser adderas och ger exakt den energin som möjliggör fettcellernas upplösning. Ingen annan vävnad påverkas!

Det låter onekligen ganska bra! Haken är bara den att du måste omedelbart efter behandlingen, promenera minst en halvtimma, för att bränna den energimängden som tagits loss. De fettcellerna som har lösts upp, kommer aldrig tillbaka – däremot kan de som fortfarande finns kvar, fyllas på med den energin som inte förbrukas.

Vi kombinerar Cavi-Lipo med CNM – Cirkulations- och Nervbanemassage. Det finns ett antal skäl att göra det – det viktigaste är onekligen att det behandlade området behöver dräneras, för bättre flödeseffekter i kroppen. Ett annat skäl är att lära känna kroppen som av någon anledning fått problem med viktbalansen. Ett tredje skäl är att kroppen, med hjälp av igångsatta kompensationsåtgärder, berättar om undermedvetna tolkningar av traumatiska upplevelser i individens liv.

Läs mer »

 

Tankefältsträning – TFT

Medvetet kan styrsystemet behandla mellan 10 och 60 bits per sekund, det undermedvetna behandlar 11 200 000 bits per samma tidsenhet. Med andra ord, dina beslut och val fattas i det undermedvetna, långt innan de blir medvetna. Chockartade upplevelser för en individ, memoreras i olika minnescentra i hjärnan. Denna prägling kallar vi för tankemönster, en process som kan pågå upp till tjugoårsåldern. Därefter styrs individen i enlighet med de känslor som en återupplevd händelse genererar. När ett tankemönster har spelat ut sin roll, avvecklas det med hjälp av drömmen. TFT är ett av sätten att kommunicera med det undermedvetna och hjälpa kroppen att fokusera på de delar av den ursprung-liga upplevelsen som ändå är positiva.

 

Zonterapi (Reflexologi)

CNM massagen har lånat vissa drag av Zonterapins särdrag – att öppna upp flödet till och från ett ”stasat” område. Undertecknad använder zonterapi mestadels som diagnostiskt instrument under massagen, för att få en bekräftelse på de iakttagelser som kroppen redan förmedlat på annat sätt. Vetenskapen kan till dags dato, ännu inte bevisa på vilket sätt ett organ påverkas av behandlingen. Det är dock fullt möjligt att mäta förändringar i det behandlade organet som förmedlas till hjärnan.

 Biologisk läkekonst

Är inget annat än tillämpningen av gammal kunskap (vetskap) på ett naturligt sätt. Utvecklat av Kurt Sandvik (pH-balans) som efter 45 års skolmedicinsk vård, botat sig själv från allehanda kroniska tillstånd, med hjälp av naturmetoder. Tarmhälsa och syra-basbalansen är grundläggande pusselbitar, för att behålla eller återfå en balanserad hälsa. Undertecknad har själv följt hans råd under 20 år och är helt övertygad om att så enkla, regelbundna vanor, hjälpt till med eller stimulerar till en fortsatt god hälsa.

 Tillämpad Kinesiologi

Handlar grundläggande om en god kroppshållning och metoder att uppmärksamma avvikelser. Muskeltester är verktyget att fråga kroppen om olika förhållanden. Detta kan vara dietära förutsättningar, hantering av allergiska problem och justering av obalanser i största allmänhet. Undertecknad använder metoden som komplement till CNM massage, främst för att förstå symtomsättningar, vars orsaker man inte kan lista ut eller påverka på annat sätt.

 TCM, Traditional Chinese Medicin

TCM i sin ursprungliga form praktiseras i Kina parallellt med västerländsk medicin. Den sistnämnda har syntetiska, oftast mycket snabbverkande, kemiska medel. Alla vill bli av med obehaget snabbast möjligt, utan att själva behöva göra någon förändring. Kinesen är inte annorlunda än svensken! Det vi kan se nuförtiden, är att skolmedicinens snabbverkande undermedel, skapar i förlängningen nya och allvarligare problem för kroppen. Man behandlar symtom, men inte orsaker. Vi tänker idag TCM i våra behandlingar och har valt ut vissa behandlingsmetoder som förstärkning av CNM.

 Akupressur

Vår övergripande policy att behandla människor, bygger på mottot ”att inte skada”. Därför väljer vi enbart metoder som garanterat inte kan skada. Nämnd akupressur skiljer sig från akupunktur genom att man inte sticker med nålar och inte ställer den i akupunkturen obligatoriska diagnosen. Akupressur kombineras i CNM-metoden på så sätt, att besvärande smärttillstånd bearbetas efter halva massagebehandlingen.

Vi tillhandahåller en ”receptbok”, med beskrivningar av olika punktsekvenser för vissa obalanser. Kan omedelbart, efter utbildning, användas på nära och kära eller av aktiventer i egenvårdsbehandlingar.

 Nutrition och ämnesomsättning

Att förstå sin ämnesomsättning och därtill relaterade obalanser, är en förutsättning för relevanta åtgärder. Det finns inga genvägar till en god tarmhälsa och därmed ett optimalt näringsupptag. Troligtvis finns det inga åkommor, där tarmproblem inte är inblandade. Stressen vi är utsatta för dagligen, under lång tid, stänger av matsmältningen och därmed näringsupptaget. Stressen förbrukar onödigt mycket av näringsämnen som är essentiella för kroppen (kan inte tillverkas själv och måste tillföras med kosten). Förr eller senare säger kroppen ifrån, med hjälp av oväntade symtom som oftast medicineras vart och ett för sig. Detta kan skapa nya och förvärrade problem efter ett tag. Att förlita sig på tips i hälsotidningar, är heller inte ekonomiskt försvarbart – vi är alla individer och måste även ur hälsosynpunkt behandlas som sådana.