Aktuell status
Ej anmäld
Pris
3 750,00 kr

Föreliggande avsnitt har aktualiserats av en föreläsning signerad Christian Helmrich, alternativläkare. Det är viktigt att ta till sig – uppgifterna i kom-pendiet gäller inte enbart cancerösa processer, utan kan även tillämpas på vardagliga händelser. Den individuella tolkningen av en upplevelse är avgörande om Hamers principer kan tillämpas eller inte.

Viktigt att ta till sig – vi belastar aldrig våra klienter med någon diagnoschock!