Historik

Historik

CNM – Cirkulations- och nervbane-massage – utvecklades av Maj-Lis Skarp i början av nittiotalet. Kerstin Svensson, damen till vänster, är idag fri från fibromyalgi som anses vara obotligt och arbetar själv som CNM terapeut. En behandling har omedelbara effekter på kroppens cirkulationssystem – blod och lymfa. Med flödesstimulans följer avgiftning, utrensning och avslappning och därmed en allmän förbättring av kroppsligt välbefinnande. Regelbundna behandlingar kan medverka till tidig upptäckt av hälsoproblem och därmed tillämpas i förebyggande friskvårdsarbete. Massagen är synnerligen lämplig att användas i rehabiliteringssyfte av allehanda kroniska tillstånd.

CNM massagens verkan

Massagen har lånat tydliga drag av grundtankarna som tillämpas i Reflexologi – att öppna upp flödet till och från ett stasat område. Behandlingsgången följer metodiskt en grundläggande strategi att identifiera och öppna upp de områden som på grund av kroppens kompensationssträvanden, uppträder som cirkulationsspärrar. Därefter återtar vävnaden sin ursprungliga struktur och normala funktion. Massagen är effektiv i sin verkan, men kan heller inte förhindra att klienten åter hamnar i hälsoproblem.

Förstärkningsmetoder

CNM metoden har under årens lopp integrerat det bästa av olika terapier som Reflexologi/Zonterapi, Akupressur, Kroppsbalansering, kost och näringslära och inte minst TFT – Tankefältsträning. CNM metoden som holistisk terapiform, bejakar till fullo sambanden mellan mentala och fysiska reaktioner och de individuella tolkningar som kan ge upphov till obalanser.