Aktuell status
Ej anmäld
Pris
3 750,00 kr

Kursledaren har arbetat med mat i 35 år (Hotell och Restaurang) och lika länge med hälsa (CNM-massage). Förklaringen till tidsspannet ligger i en överlappning av tiderna. Under tidsspannet har det skett stora förändringar på livsmedelssektorn, konsekvenser man kan avläsa idag i ett försämrat
hälsoläge hos befolkningen. Den samlade erfarenheten av båda sektorerna ligger till grund för innehållet i två kompendier.


Del 1, ”Från början”, tar upp evolutionsbiologiska och fysiologiska fakta, hur uppstår hunger och mättnad och vad som kan störa ett fullgott upptag av näringsämnen. Kunskapsmassan handlar även om moderna sjukdomar som sammanfattas i begreppet ”Metabola syndromet”.
Del 2, ”Råvaror och långkok”, innehåller en kort historiskt tillbakablick, berör präglingen av blodgrupper och passande kost samt en beskrivning av utvecklingen i köket. Vi arbetar med råvarukännedom, skonsamma tillagningsmetoder och tar upp livsmedelsindustrins ofta vårdslösa hantering av födoämnen. Självklart varvas innehållet med olika läckra recept.