Aktuell status
Ej anmäld
Pris
3 750,00 kr

CNM 3 avhandlar de mänskliga styr- och reglersystemen. För att förstå dessa samverkande system, behöver vi arbeta igenom deras inbördes samverkan. En samverkan som går ut på att människan ska överleva, för att föra släktet vidare. Nervsystemen, immunförsvaret och hormonsystemen är integrerade enheter som upptäcker, hanterar och åtgärdar energibrist som av någon anledning har uppstått någonstans i kroppen. Allt för att överlevnad och fortplantning ska tryggas!

Styrsystemets förnämsta uppgifter är – att upptäcka energibrist, att åtgärda energibrist och att simulera energibrist. Tänker man i dessa banor, kan man förklara många av nutidens sjukdomar.