Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

För dig som behöver lära in anatomin och fysiologin, erbjuder vi här en introduktion i skelett och bindväv samt muskulaturen. Det medicinska språket bygger på latin, ett språk som används över hela världen i medicinska sammanhang. Därför är det bra att du läser in de latinska beteckningarna, även om svenska beteckningar godkänns i tentan.

Observera – kursen är gratis för elever som köpt någon av våra kurser och vill förkovra sig i anatomi och fysiologi. Vid enbart köp av denna kurs, debiteras kr 900:- inkl moms.