Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Att respondera på händelser i omgivningen är en viktig förutsättning för allt levande. Överlevnaden ska trygga fortplantningen som är en över-ordnad princip för alla livsformer So far, so good! Vi människor har en förmåga att simulera händelser som ännu inte har inträffat. Det kan tolkas som ett sätt att förutse och undvika faror, men oron kan också bli till en belastning. När individen inte kan koppla ner, leder belastningen så småningom till fysiska skador. Intellektet har tyvärr ingen förutsättning att hoppa in som medlare!

Två kompendier: del 1 är Nervlära och del 2 teori och praktik i praktisk tillämpning omfattar kursen.