Aktuell status
Ej anmäld
Pris
3 750,00 kr

Kursen ska förmedla en allmän inblick i cellens funktioner, energiutveckling, organ och organfunktioner. Därutöver en översiktlig beskrivning av matsmärltningsfunktionen och samband med andningsapparaten. En översiktlig beskrivning av huden och dess betydelse för kroppen.

TFT, Tankefältsträning, är en ovärderlig hjälpreda att stimulera klienter till avslappning och egenvård. Du blir vad du tänker! Slutligen en genomgång av biologisk medicin, hur man kan förhindra eller påverka de trauman som troligtvis ligger bakom en individs upplevda problem.

Avsnittet om bindväv, brosk och skelettet finns som extra delkurs, för att lära sig detaljerna från grunden eller som uppslagsverk för verksamma terapeuter.

Anvisningar för klientens självstudier!

Du blir vad du tänker