Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Kursen vänder sig till dig som redan arbetar med annan terapi och vill komplettera ditt utbud med en effektiv behandling av smärt- och obehagstillstånd. Eftersom du lär med varje klient, blir ditt arbete en effektiv träning av färdigheterna. Du kan tillämpa anvisningarna omedelbart för behandlingar, du kan inte skada. Du kan även tillgodogöra dig innehållet helt utan förkunskaper och tillämpar kunskaperna på nära och kära.

Efter en introduktion i TCM (Traditional Chinese Medicine), del 1, lär du dig att arbeta praktiskt med allmänna, övergripande sekvenser, smärtlindring och behandling av allehanda obehag, del 2.

Akupressur är vanligtvis en ganska lång utbildning. Vi har dock valt att ge behandlingsanvisningar som kan omsättas direkt i praktisk behandling. Samtidigt som man lär upp sin känslighet och kännedom om var aktiva punkter är belägna, hur man hittar dem och vilken nytta en behandling kan göra.