Vi erbjuder två typer av utbildningar i CNM-massage. En grundläggande utbildning som sträcker sig upp till ett års studier och en intensivkurs för terapeuter.

1. Yrkesutbildning i CNM-massage

Aku Lieque

Yrkesutbildningen till diplomerad CNM-terapeut är uppbyggd på ett antal kursmoduler, likaså att du har gymnasiekompetens. Erbjudna kursmoduler innehåller all kunskapsmassa som du behöver för att bli en efterfrågad terapeut. Behöver du fördjupa dig i anatomiska detaljer, kan du kostnadsfritt välja till kompendier innehållandes skelett och muskler. Tentamina omfattar även frågor som är grundläggande kunskap för en praktiserande CNM-terapeut. Praktisk träning sker med hjälp av en utförlig instruktions DVD.

Studieplanen innehåller följande block:

CNM 1: cirkulationssystemen, teori och praktik, allmän nervlära och muskelsystemen

CNM 2: energier-cellen och organ, TFT-tankefältsträning, biologisk medicin, skelett och bindväv

CNM 3: fördjupad nervlära, neuroendokrina systemet,  immunförsvaret, matsmältningen och ämnesomsättningen

CNM 4: sambanden mellan hjärna-psyke och kroppsliga kompensationer, vaccinationer – en genomgång, ärftlighet

Kurskostnad: skr 3750 inkl moms per kursavsnitt. Faktureras med 10 dagar netto.

Tilldelad tid i normalfall är 3 månaders instudering per kursavsnitt. Kan vid behov förlängas, du måste avsluta dina studier senast efter 1½ år för att få godkänt, det enda betyget som ges.

2. Intensivkurs för terapeuter

Målgruppen för kursen är terapeuter som redan har en utbildning i någon massageform och grundlägg-ande kännedom i anatomi och fysiologi. Utbildningen är godkänd av Svenska Friskvårdsförbundet som kräver nämnd grundnivå för sitt godkännande. För att bli en fullfjädrad CNM-terapeut, behövas näst nämnda kunskaper, en rad kriterier för att förstå sjukdomar ur ett ekologiskt perspektiv.

Kursen består av två kompendier som läses in och tentas av på nätet. En utförlig instruktions DVD ligger till grund för din egenträning i massagemetoden. En intensiv fyradagarsträff i Trollhättan är basen för finslipning av tekniken. Samtidigt går vi igenom kompendierna för praktisk förståelse av innehållet.

Välkommen som nätstudent!”

 

Beställ prospekt med mer information