Flexibelt lärande

Aku LiequeUtbildningen till diplomerad CNM-terapeut är uppbyggd på ett antal kursmoduler, likaså att du har gymnasiekompetens. Erbjudna kursmoduler innehåller all kunskapsmassa som du behöver för att bli en efterfrågad terapeut. Om du däremot redan har kunskaper som motsvarar innehållet i en eller flera moduler, kan du efter validering, bortse ifrån dessa moduler. Tentamina kommer dock att innehålla viktiga parametrar som berör innehållet i bortvalda moduler.

Studieplanen innehåller följande block:

Brev 1-1 – Cirkulationssystemen obligatoriskKompendieum

Brev 1-2 – CNM massage, teori och praktik obligatorisk

Brev 1-3 – Grundläggande kunskaper om nervsystemen obligatorisk

Brev 2-1 – Grundläggande kunskaper om organsystemen obligatorisk

Brev 2-2 – Cellen, energiproduktion och avgiftning obligatorisk

Brev 2-3 – TFT – tankefältsträning obligatorisk

Brev 3-1 – Grundläggande kunskaper om styrsystemen obligatorisk

Brev 3-2 – Neuroendokrina systemet obligatorisk

Brev 3-3 – Immunförsvaret och allmän beskrivning av patogena organismers funktion obligatorisk

Brev 4-1 – Sambanden mellan hjärna, psyke och kropp,  enligt Hamersk forskning obligatorisk

Brev 4-2 – Sjukdomar, vacciner och deras potentiella  skadeverkningar på organismen obligatorisk

Tentamensarbete i två angivna sjukdomar, med redovisning om symtombilden, skadeorsaker och påverkan på kroppens organ. Arbetet ska omfatta den skolmedicinska beskrivningen jämte lämplig komplementärmedicinsk behandling. Beskrivningen måste minst omfatta en A4 sida per sjukdom och ska innehålla egna reflektioner. Referenser ska anges, var  informationen är hämtat ifrån.

Fördjupningskurs – Grundläggande kunskaper om muskelsystemen, valfri

Fördjupningskurs – Skelett, brosk och annan bindväv valfri

Fördjupningskurs – Grundläggande kunskaper i ärftlighet och näringslära, valfri

Fördjupningskurs – Fördjupningskurs om organsystemen, valfri

Praktikdagar – utan kostnad på lämplig plats

Utbildningen kan påbörjas när som helst under året. Varje brev måste dock tentas av på nätet och vara betald, innan du får tillträde till nästkommande modul för dina studier. Under två, i förväg fastställda praktikdagar per halvår, sker repetition av lästa moduler och finslipning av den praktiska behandlingstekniken. Du får ett kursintyg för varje genomförd modul. Sluttentamen måste vara genomförd senast efter 1½ år, från studiestart.

Utbildningen är godkänd av Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin, SFKM. Du kan under utbildningen teckna en förmånlig elevförsäkring som täcker behandling och ansvar. Som diplomerad CNM terapeut kan du sedan bli fullvärdig medlem i förbundet och du kan även certifiera dig via Branschrådet Komplementärmedicin, BKM. Läs mer om SFKM och BKM här.

Anatomi och fysiologi enligt alla valfria moduler beräknas till 320 studietimmar (alternativt 480 lektionstimmar a 40 min). Detta motsvarar ett grundläggande krav från SFKM om Terapeutisk Basmedicin som ligger till grund för certifiering.

Terapispecifika moduler enligt studieplanen (10 delar) beräknas till ca 260 studie-timmar (alternativt 390 lektionstimmar a 40 min)

Totalt beräknas hela utbildningens värde till 30 HP, efter värdering enligt OCN metoden.

Du lär in massagen efter en detaljerad instruktions DVD som noggrant går igenom alla arbetsmoment. Finjusteringen sker på fastställda fysiska träffar.

Studieunderlag och referenser

Fysiologi och relevant anatomi ISBN 978914400356, Olle Henriksson och Margareta Rasmusson

Symtom Orsaker ISBN 91-630-2864-6, Ken Lavendell

Summary of the New Medicine ISBN 84-930091-9-9*, Dr Med Geerd Ryke Hamer

Beteendestörningar vi barndomen ISBN 91-973885-4-8, Ph Dr Viera Schreibner

Naturläkarboken ISBN 91-518-3544-4, Raimo Heino

Vitaminer och mineraler ISBN 91-47-00524-6, Matti Tolonen

Ekologisk Medicin www.klokast.se, Ulf Brånell, biopat

Biologisk läkekonst www.phbalans.com, Sara Karlsson

Blodgruppsrelaterad kost www.dadamo.com, Dr. Peter J. D’Adamo.

Information om mjölk www.notmilk.com, George Plimton

Allmän branschinformation www.sfkm.org, Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin

 

Beställ prospekt med mer information