Inflammatio kommer från latinet och betyder ”brand”. Branden i sig kan betyda förnyelse i naturen, men måste släckas för att leda till återhämtning och läkning av skadorna. En utdragen brand kan därför inte vara ett positivt skeende, tvärtom leder den till negativa händelser. Om vi kopplar det mänskliga styrsystemet på detta resonemang, kan vi konstatera att systemet alltid strävar efter balans. Balans mellan tusentals olika ämnen som behövs för att samordna ca 80 biljoner celler i en komplex organism. Samordningen resulterar i en balans för överlevnad och en god hälsa. Styrsystemet som i vår organism utgörs av nervsystemen, hormonsystemet och immunförsvaret har till uppgift att reagera på, åtgärda och förebygga energibrist. Att upptäcka energibrist är en basal funktion. Energibrist kan t ex uppstå på grund av födobrist, för stor förbrukning, eller metabol dysfunktion i ämnesomsätt-ningen. Åtgärder från styrsystemen är principiellt symtomsättning, en slags påminnelse om problemen kroppen behöver ha hjälp med. Framtidsoro hos vissa människor är t ex en konsekvens av systemets förmåga att simulera händelser som ännu inte har inträffat.