Inom naturmedicinen har man sedan länge förstått att hälsa kommer ur det vi undviker att stoppa i oss. Man blir vad man äter. Promenerar man på stan och iakttar sina medmänniskor, kan man se att mer än hälften är överviktiga och en tredjedel av alla dessa är mer eller mindre feta. Fetman räknas som en av de största riskfaktorerna för diabetes typ 2, hjärt-kärl-problem, fettlever (förfettade inre organ), demenssjukdomar och fertilitetsproblem. Gemensamt för alla är en risig mage. Jag skulle tro att de flesta lider av en läckande tarm (leaky gut).