Det vi inte hann nämna i första energibrevet, var begreppet strålning. Strålning är överföring av energi utan medverkan av något medium. Det vi företrädesvist ska prata om är elektromagnetisk strålning i form av elektromagnetiska vågor. Exempel på elektromagnetisk strålning av olika våglängder är t ex synligt ljus, mikrovågsstrålning, radiostrålning, infraröd strålning och röntgenstrålning.

Vi människor, dvs vår kropp, är onekligen ett resultat av evolutionär utveckling och anpassning till energetiska förhållanden på jorden som har präglat våra system.

Är du nyfiken? https://cnmmassage.se/?attachment_id=3387