De närmaste 1 till 1 1/2 åren tycks gå i osäkerhetens tecken. Ett vaccin mot
coronaviruset väntas dröja och frågan om immunitet är fortfarande osäker.
Det är just frågan om immunitet uppstår i tillräcklig omfattning eller om viruset tar sig friheten och mutera som utgör grundläggande problem. Detta antyder, vilka restriktioner vi bör vara förberedda på att fortsätta leva med.