Knappt 100 år sedan var infektioner troligtvis den största orsaken till dresistensödlighet. Efter andra världskriget kom så penicillinet i allmänt bruk och man trodde att man hittat ett botande medel mot all bakteriell påverkan. Men det blev inte så bra som man föreställde sig detta! Bakterier som är 10 gånger mindre än en människocell, hittade alldeles själva på motmedel mot ”antibiotika” i form av olika reaktioner, för att själva överleva. Tillståndet kallas för resistens och har vuxit till världens största problem för behandling av bakteriella infektionssjukdomar. Orsaken anses vara en alldeles för frikostig förskrivning ”ifall det är något bakteriellt”. Förmodligen känner du igen dessa ord!