För 60 till 70 år sedan fanns det inga ägg att tillgå. Fåglarna slutade lägga ägg på hösten och startade inte upp igen förrän till våren. Det var så som naturen hade bestämt och det var bra med en återhämtning för fåglarna på vintern. Detta ändrades drastiskt på femtio- och sextiotalet, när fåglarna hölls i stora lador och lurades till att lägga ett extra ägg i månaden genom att korta ned dygnet med en timma. Först fick dessa kraftfoder (spannmål) och sedan fiskmjöl, för det var billigare. Fisksmaken däremot var man inte beredd på och fodret ändrades till att innehålla minst 10% sojaprotein. Fåglarnas primära behov åsidosattes – sandbad och födosök i naturen och det trånga utrymmet (idag ett A4 ark per höna)   ledde  till skadebeteenden som fjäderplock och kanibalism. Äggets lämplighet som födoämne för människan har varit föremål för många undersökningar. Trots bevisat innehåll av alla nyttigheter som ska räcka till att frambringa en kyckling, ifrågasattes kolesterolet. Kolesterolet som behövs för att bygga upp cellernas membran för bästa funktion.

Läs mera Brev 5, 2019, Flera onyttigheter