De senaste informationsbladen och föredragen har mest handlat om kemiska substanser
som av människokroppen uppfattas som giftiga. Detta innebär att organismen
har utvecklat ett antal sofistikerade metoder för att förhindra skador på cellnivå.
Alla känner till hur starkt vi reagerar om vi ätit något olämpligt – illamående och
kräkning är det första och omedelbara svaret. Skulle något redan ha hamnat i
tarmen, reagerar kroppen med diarré och det kan gå fort! Det svider lite i ringen, men sedan är allt ok igen. Gifterna är sanerade. Skulle giftet redan ha hamnat i kroppsvätskor, tätas vätskerummen som en sista möjlighet att förhindra vidare spridning till organ och hjärna.

Läs mera: Från skadefas till läkefas, brev 10