Citat från läkartidningen:

Under det senaste decenniet har KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) blivit en viktig diagnos i allmänläkares, internmedicinares och lungmedicinares vardag. Även bland personer utanför den medicinska sfären är KOL i dag ett etablerat begrepp. Minst 500 000 svenskar har sjukdomen i lindrig eller svår form, och KOL är direkt dödsorsak för närmare 3 000 personer per år i Sverige. Den årliga kostnaden för landet beräknades för flera år sedan uppgå till 9 miljarder kronor, en kostnad som med säkerhet har stigit ytterligare.