Sömn är inte medvetslöshet! Det pågår mängder med varierande aktiviteter i kroppen när vi sover. Frågan är varför vi sover bort en tredjedel av livet och vad händer när vi sover för litet? Om vi tittar på frågeställningen helt utan att förstå någonting alls, sker ändå en koppling till återhämtning och reparation den tiden på dygnet då vi inte är aktiva, på natten. En naturlig cykel från att vara hela tiden på allerten, även mentalt under stress-perioden (skadeperioden), till att vara helt avslappnad under djupsömnen (läkeperioden). Stressen är nödvändig för att vi ska överleva och återhämtning behövs efter denna skadeperiod, för att reparera och återställa systemen. Reparation och återhämtning kan endast ske när vi är helt nedkopplade som vi är under djupsömnsperioderna. Organsimen människa styrs av ljuset, dess uppgång på morgonen och dess nedgång på kvällen, kallad den ”cirkadiska rytmen”.

Intresserad? Läs mera här: https://cnmmassage.se/wp-content/uploads/2021/04/nyhetsbrev-4-Somnens-mysterier.pdf