Ju mer man studerar hur den mänskliga kroppen och hur dess system fungerar, ju mer beundran och ödmjukhet uppstår i betraktelsen av naturens anpassning till en alltid föränderlig omvärld. Och det kan ske helt obemärkt i vardagslivet utan att man lägger märke till det. Vi tycker att det är helt normalt att immunförsvaret tar hand om patogena organismer, så att vi behåller en god hälsa. Vidare att organ och vävnader anpassar sig strukturellt till graden av belastning. Funktionsförstärkning ska således skydda oss och våra kroppar från förslitningsskador.

Intresserat? Klicka här: https://cnmmassage.se/?attachment_id=1263