Cavi-Lipo är en japansk uppfinning som kan trolla bort oönskade fettansamlingar med hjälp av ultraljud. Tekniken är patenterad och väl utprovad. Den arbetar med en frekvens av 25 kHz, 25000 svängningar per sekund. Fasförskjutna frekvenser adderas och ger exakt den energin som möjliggör fettcellernas upplösning. Ingen annan vävnad påverkas!

Det låter onekligen ganska bra! Haken är bara den att du måste omedelbart efter behandlingen, promenera minst en halvtimma, för att bränna den energimängden som tagits loss. De fettcellerna som har lösts upp, kommer aldrig tillbaka – däremot kan de som fortfarande finns kvar, fyllas på med den energin som inte förbrukas.

Vi kombinerar Cavi-Lipo med CNM – Cirkulations- och Nervbanemassage. Det finns ett antal skäl att göra det – det viktigaste är onekligen att det behandlade området behöver dräneras, för bättre flödeseffekter i kroppen. Ett annat skäl är att lära känna kroppen som av någon anledning fått problem med viktbalansen. Ett tredje skäl är att kroppen, med hjälp av igångsatta kompensationsåtgärder, berättar om undermedvetna tolkningar av traumatiska upplevelser i individens liv.

En allmän hälsoundersökning ligger till grund, för behandlingsupplägget. I vissa situationer, t ex vid graviditet, omfattande medicinering eller vid andra, riskfyllda hälsotillstånd, avråder vi från behandlingen med Cavi-Lipo. Den viktigaste anledningen till försiktighet i vissa fall, är det faktum att inlagrade, giftiga substanser i fettvävnaden, kommer ut i kroppsvätskan och måste tas om hand av avgiftningsmekanismen i kroppen. Upplevelsen kan liknas vid abstinens.

Behandlingsupplägg

En första konsultation utan kostnad

Första träffen omfattar en presentation av våra möjligheter och en ”utfrågning” om dina upplevda problem. Vi vill att du kan föreställa dig, på vilket sätt vi möjligtvis kan hjälpa dig. För oss är det jätteviktigt att förstå anledningen till ditt besök, vad du varit med om tidigare i livet och vad du förväntar dig av behandlingarna hos oss.

Presentationen av din målsättning, blir vägledande för behandlingarna. Du får också ett första smakprov av CNM massage och Cavi-Lipo behandlingen.

Ett antal behandlingar

Efter överenskommet upplägg, verkställs ett antal behandlingar, vanligtvis en till två gånger per vecka. Beräkna 2 timmar per behandling och lägg på tiden för din promenad – 30 minuter efter 20 minuters behandling med Cavi-Lipo, 60 minuter efter 40 minuters Cavi-Lipobehandling. Självklart kan du även förlägga motionstiden indoor, på löpbandet eller cykel. Extra behandlingar kan vävas in emellanåt, om behandlingen så kräver. Det kan vara en genomgång av fakta, akupressur för vissa smärttillstånd, kroppsbalansering (energibalans) eller TFT – tankefältsträning för emotionella belastningar. Beslutade extrabehandlingar ingår i överenskommet upplägg.

Uppföljning och avslutningsbehandling

När behandlingarna är genomförda, görs en summering av utfallet och arbetet avslutas med en sista behandling, både med Cavi-Lipo och CNM. Vi gör därefter en sammanställning av anamnesen som mailas till dig för kännedom. Om möjligt, görs även en bedömning av resultatet och åtgärder föreslås, vilka förändringar i vardagen som kan förhindra återfall eller en fortsatt negativ utveckling. För intresserade som vill fortsätta med sitt förändringsarbete under kontroll, erbjuds en förlängning av paketpriset, med behandlingstillfällen utspridda till var tredje vecka.

Ändra dina matvanor

Överskottsenergi som inte förbrukas, lagras upp som fettreserver i kroppen. Detta kan ske i alla celler, men framförallt i särskilda fettceller. Det enda hormon med blodsockersänkande förmåga, är insulin som även ansvarar för intransport av fettsyror till cellerna. Ständigt för höga insulinvärden i blodet, medför en rad följdproblem, bland annat förhindras sönderdelningen av lagringsfettet, eftersom insulinet hindrar ett särskilt enzym – hormonkänsligt lipas – i sitt arbete att bryta ned fetter till glycerol och fettsyror. Upplagringen består och kroppen ropar efter snabba kolhydrater, för att blodsockerhalten ska kunna upprätthållas på rätt nivå – sockersuget!

Kostomläggning

En oundviklig och behövlig del i behandlingsupplägget är därför en generell översyn av dina kostvanor. Man lägger till sig med ovanor under livets gång som sedan är mycket svåra att bryta och ersätta med vanor som principiellt kan förhindra en sämre hälsoutveckling. Därför är det viktigt att du tittar på, vilka födoämnen du äter mycket av. Upplever du dessutom spänd och svullen mage efter en måltid, oavsett vad du har ätit, är det verkligen dags att ompröva sina vanor. Ibland är det absolut nödvändigt att införa en strikt ”diet”, fri från störande komponenter, för att kunna förändra de symtom som kroppen visat upp, för att uppmärksamma dig på den ansträngda situationen.

Specialdieter

När den negativa utvecklingen av tarmhälsan pågått under längre perioder i livet, kan det vara påkallat att införa strikta specialkostarrangemang, för att komma åt och förändra tillstånden som uppstått. Dit kan räknas en förändrad bakterieflora i tarmen som till exempel övervikt av Candida Albicans eller Pseudomonas Aerigunosa (svampbakterier), E-coli och likande parasiter. Dessa behöver svältas ut med hjälp av en riktad kost som principiellt utesluter allt som kan jäsa eller har jäst. Det gäller att återskapa en funktionell tarmflora så snabbt det någonsin går, dessutom ett normalt pH-värde som stimulans av laktobakteriernas tillväxt.

Ändra din livsstil

När du väl bestämt dig att ändra dina kostvanor, lägg då till att undvika alla färdigprodukter som finns att köpa. Källsortera – köp enbart ekologiska, närproducerade grönsaker och köttprodukter med kravstämpel på – egenhändigt tillagade! Du undviker en massa tillsatser och processkemikalier, till din hälsas fromma. Kom dock ihåg – städa även i hjärnan och det undermedvetna, med hjälp av en lämplig metod.

Vi kan hjälpa till med tankefältsträningen – TFT. Din hälsa formas i ditt undermedvetna som du inte kan kontrollera med intellektet! Det sistnämnda är så sant som det är sagt. Tänk på att dina val hanteras och beslutas av ditt undermedvetna, innan de eventuellt kommer upp till medvetandet.