Först av allt vill jag önska mina läsare ett riktigt Gott Nytt År! Och jag vill börja det nya året med en tillbakablick på hur människor i vår del av världen betraktade sjukdomar, deras uppkomst och bot, innan den moderna medicinen gjorde sitt intåg. Man kan konstatera att praktiska metoder. lite modifierade, har överlevt och integrerats i modern vård under beteckningen ”beprövad erfarenhet! Som exempel kan tjäna Galenos syn på inflammationer som till sin natur inte har förändrats ett dugg under gången tid. Vi blir fortfarande ”röda, varma, svullna och ömma” och som ett tillägg ”hungriga” för att kompensera stressens uttag av näringsämnen under skadeperioden. Naturliga återhämtningsfenomen som flitigt medicineras på vårdcentralerna landet runt.

Läs mera på: https://wp.me/a3SE73-98

Kopiera länken till din webbläsare!