Vår tillit till så kallad expertis är en urgammal svensk rättighet och går kanske tillbaka till tiden då Karl den XII regerade. Vi är vältrimmade och förlitar oss i komplicerade sammanhang på experternas påståenden och hoppas därmed att de har undersökt saker och ting för vår räkning. Men är det säkert på detta viset? Vi kanske måste själva läsa på och bilda oss en egen uppfattning – information finns tillgängligt i aldrig sinande mängder. Det kanske är just därför vi inte undersöker deras påståenden själva. Vi litar på dem! Och det ska vi självklart inte göra!

Enligt kinesisk, taoistisk filosofi, kompletterar kropp, själ och yttre omständigheter varandra. Försummar man en del av denna treenighet, försummar man alla andra. Höstens föreläsningar handlar om hur vi behandlar vår kropp (misshandlar) och den yttra världen (miljöpåverkan, klimatförändringar) så att själen hänger i luften! Därför är det inte konstigt att fler och fler tar livet av sig eller utsätts för mentala och psykiska problem.

Läs mera här!

Nyhetsbrev 9, medias tystnad