Forskning visar att grisen har varit vår följeslagare sedan minst 5000 år tillbaka i
tiden. Forskning visar också att våra europeiska grisar härstammar från lokala
djurraser, vilket antyder att djuret inte tycks ha importerats från öster utan endast
kunskapen om och bruket att tämja dessa djur. Djuren var i bästa fall halvtama
eller levde med oss människor tillsammans med andra djur som höns, får och
getter. I ett senare skede även nötkreatur. Eftersom grisen är en allätare som vi
själva, fanns det inga anpassningsproblem i nya miljöer, till ny mat eller nya
förhållanden. En allätare har mycket lättare att följa klimatförändringar så länge
artspecifika beteenden kan tillgodoses. I grisens fall motion, gyttjebad, böka i
jord och leta efter naturlig föda. En buddistisk tolkning ”att i varje livsmedel
speglar sig kulturen hos de människor som framställer det”.

Läs mera här:  Nyhetsbrev 6, hur står det till med grisen