E fructu arbor cognoscitur

Trädet kan kännas igen på sina frukter”

Valet av citat är behäftat med en baktanke. Om vår kropp inte kan känna igen de födoämnen som vi stoppar i den, kan dessa heller inte behandlas i matsmältningen på ett korrekt sätt. Bra näringsupptag är en förutsättning för god hälsa och en välmående individ. Frågan jag ställer i detta brev är helt enkelt varför vi människor tillåter produktion och hantering av föda som bevisligen ställer till med allehanda obalanser i mag/tarmsystemen. Vissa tänkare säger att det troligtvis inte finns några sjukdomar utan att tarmproblem är inblandade. De har säkert rätt!

Nyfiken? Läs på! Livsmedel att undvika, nyh 5