Hälsa är god kommunikation – kommunikation i det inre och med det yttre. Det kännetecknar alla levande hierakier från cellen, vävnader, organ och organismer till föräldrar, företag. folk och samhällen. (Paul Roche). Och visst är det så! Utan kommunikation finns ingen utveckling! Det tar man väl hand om i marknadsföringssyfte. Här nedan kan man se hur verkligheten (sanningen) kan manipuleras. Information finns det gott om på nätet! Men handen på hjärtat! Orkar du göra en djupdukning i alla finurliga påståenden? Jag tror det inte, så läs bifogat brev!

Läs mera här: Nyhetsbrev 4, 19, mathysteri