Vi lämnar inte begreppet energi helt och hållet. Om allting är energi, måste även mediciner inordnas under detta begrepp. Vanliga mediciner är NSAID – Icke-steroida anti-inflammatoriska medel är en grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande verkan. Lika vanliga är SSRI – Selektiva serotoninåterupptagshämmare. SSRI ökar halten av signalsubstansen serotonin i hjärnan. Det är den mest använda typen av antidepressiva läkemedel. SSRI kan också fungera mot olika typer av ångest. Intar du någon av dessa mediciner tillräckligt länge – skapar dessa just den proble-matiken du lider av! Och att förskriva mediciner är ju läkarens uppgift. Och här kommer kroppens förmåga att reagera mot tillförda substanser med symtomsättning som man ibland inte kan förstå.

 

Tags: