När jag började läsa in mig på olika studier i medicinska ämnen, fick jag tipset att dels läsa och överlappa många liknande studier för att möjligt-vis kunna förstå innehållet. Jag fick även tipset att betrakta alla studier som möjliga kommersiella inslag. När jag fick tipset av Docent Ralf Sundberg att vetenskapligt fusk är väl utbrett, infann sig en större för-ståelse för forskningsvärlden. Först behöver man noga kontrollera vem som har skrivit studien (den ansvarige, jäv och ekonomiska bindningar), vem som har gett uppdraget att forska i ämnet och vem som har betalat kalaset. När forskningsanslaget är slut, släpper man delresultat av arbe-tet som allt som oftast handlar om mycket spektakulära ting – t ex snart finns det vaccin mot rökning! Hoppet utlöser ett tillskott av nya pengar, för det förväntade resultatet kan mycket väl bli en mjölkkossa.

 

Tags: