I förra brevet ställde vi frågan ”Vad som är den biologiska meningen med hudåkommor”. Utgångs-punkten är att alla biologiska program har en mening! För att komma i närheten av ett svar, behöver vi återkomma till vårt styr- och reglersystem i kroppen. Detta fysiologiska system består av nervsystemen, hormonsystemet och immunförsvaret och programmeringen är ensartad inriktat på överlevnad. Och det kan man ju till nöds förstå – överlevnad ger möjlighet till fortplantning och släktets fortbestånd. Så länge styrsystemet inte är skadat i sina komponenter, förmår det upprätthålla den inre balansen – homeostasen eller en god hälsa.

Sedan vill vi önska alla läsare en härlig sommar!