Vad är den biologiska meningen med hudåkommor?

Den frågan kan ställas med fog av alla de människor som drabbats av hudproblem av olika slag. Det är inte säkert att man får svar på frågan av dem som företräder sakkunskapen – läkarna. Hudläkare och speci-alister anlitas när andra kollegor går bet på behandlingen. Systemet är organiserat på så sätt att vårdcentralens läkare remitterar patienter till en specialist som ska kunna lösa problemen för den drabbade. Det vi kan förmedla är upplevda situationer med individer som sökt behandling av hudproblem som andra behandlare inte kom tillrätta med.