I förra brevet har vi berört den tyske läkarens upptäckter, hur den mänskliga organismen kan tänkas fungera. Efter snart 40 år i friskvårdsbranschen har jag självklart stött på allehanda situationer som har påvisat att även naturterapeuter kan ha nytta av Hamers tankar. Det som gör det hela så spännande är att alla händelser tolkas av det undermedvetna och kan inte påverkas med hjälp av intellektet! Det som gör mitt arbete så innehållsrikt, är just att komma på och åtgärda tankemönster som på ett tvingande sätt plågar vissa människor.