En berättelse ur livet

En av mina kunder räddade sig själv från en utbrändhet genom att ta ett sabbatsår från sin tidigare arbetsplats. Ett år senare, när hon kände sig återställd, kontaktade hon ett bemanningsföretag och hittade ett liknande jobb ganska omgående. Hon hörde av sig några veckor senare och berättade att hon enbart mådde dåligt när hon arbetat någon timma, men inte kände av något när hon var ledig. Vi diskuterade olika infallsvinklar men kom inte fram till någon lösning. Kort därefter kontaktade jag henne och bad henna att anlita facket för en mätning av rummet hon satt i. Beskedet blev dramatiskt – hon satt bokstavligen ovanför ett transformatorrum.  Byte av lokal löste hennes problem.