Det finns en del intressanta tankegångar, vad som påverkar kroppen och därmed hälsa/ohälsa. Redan de taoistiska tänkarna för flera tusen år sedan, har funderat på detta och kommit underfund med att människan helt är underordnad två universella krafter – yin och yang. Slutsatsen blev att om man försummar en enda del av själen, kroppen och yttre förutsättningar, försummar man alla andra likväl. Människan är underkastad förändringar i väder, geografiskt läge, årstider, temperatur. färger, smaker och känslor. Vill man behålla en god hälsa och vem vill inte det, måste man således ta hänsyn till allehanda kriterier som kan påverka vår hälsostatus. Och vad gör vi idag? De flesta människor gör allt för att hamna i sjukdom, etiketterna för ohälsa.