Eftersom jag själv tillhör den äldre generationen numera och har klarat mig
hittills genom livet utan att anlita sjukvården i större omfattning, infann sig ett
större intresse att studera vad andra människor råkat ut för. Dessutom
arbetar jag fortfarande som naturterapeut, numera företrädesvis med äldre
människor, men även en och annan yngre klient infinner sig emellanåt. I det
senare fallet kan man studera ”början” av sjukdomsscenariot och hjälpa till
med att ”mota olle i grind”! Det senare lyckas förvånansvärt ofta och det
känns onekligen bra. Att stuva om en äldre människas livsmönster är oerhört
mycket svårare, särskild hos dem som medicinerar mot ett antal kroniska
sjukdomar. Här kan man inte förebygga längre, möjligtvis lindra för stunden.
Läkemedlen lägger en osynlig tvångströja på organismen och blockerar
samtliga av kroppens naturliga funktioner för att upprätthålla en bättre hälsa. I
detta läge infinner sig en behaglig känsla att ännu inte ha hamnat där själv!