Varför får just jag artros?

Om du googlar på ”Artros, varför?”, får du upp mycket läsvärda texter. Du får tips om medicinska, psykologiska och naturliga behandlingar. Du får också reda på t ex: Artros kännetecknas av obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning i ledbrosket, där de nedbrytande faktorerna överväger. Ledbrosket blir trådigt, tunnas ut och kan så småningom försvinna helt. Benvävnaden under brosket blir hårdare än normalt. Runt ledytorna leder artros till broskutväxter med central förbening (osteofyter). Du får också reda på att artros drabbar alla strukturer i leden, liksom en del omliggande vävnad, t ex synovial-membranet, ligament och muskulatur. Sjukdomsmekanismerna är inte helt kända och det finns flera möjliga delorsaker till artros, t ex biomekaniska och inflammatoriska tillstånd. Behandlingen vid artros kan liknas vid en pyramid, där basen består av information, anpassad fysisk aktivitet och viktreduktion vid behov. Denna behandling bör alla patienter med artros gå igenom.