Fråga: vad gör skogen för vår hälsa?

Att vistas ute i naturen kan medföra en rad positiva effekter för hälsan. Till exempel minskad stress, stärkt kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa. Det främjar också fysisk aktivitet men ger också möjlighet till sociala kontakter i en avkopplande miljö. Att uppleva sig mentalt överbelastad med både koncentrations- och minnesbesvär, är relativt vanligt. Forskningen visar att vistelser i naturliga miljöer, tvärtom, minskar negativa känslor och stress och ökar positiva känslor, mental återhämtning och prestation. Frågan tycks vara berättigad, 160.000 medlemmar i Svenska Jägarförbundet kan inte ha fel!