Citat: Risken att drabbas av astma och eksem ökar hos barn som behandlats med
antibiotika under sina första 18 levnadsmånader. Förklaringen kan vara att
läkemedlet påverkar tarmbakterier och stör immunsystemets utveckling. Slut citat.
Det här understryker vikten av att antibiotika bara ska förskrivas när det finns indikation på
en svår bakteriell infektion. Antibiotika kan i sådana fall rädda liv men ska inte ges annars
som allmän gardering, säger professor Christina West vid Umeå universitet.
Forskarnas teori är att antibiotika kan rubba bakteriesammansättningen i magtarmkanalen, något som i sin tur påverkar immunsystemets utveckling och ökar känsligheten att insjukna i astma och eksem. Jag är glad att vetenskapen vaknar!