Tror du att man kan skilja mellan klimat, mat och hälsa? Eller skulle det vara
ändamålsenligt att göra så? Rent tekniskt så skiljer man mellan nämnda
storheter, utan att ta hänsyn till deras inbördes sammanhang. Kanske för att
renodla olika specialiteter som så många gånger inom vetenskapen. Och
sättet att hantera detta är förståeligt – det går inte att överblicka hela spektret
av förutsättningar. Men här på jorden finns det inte särskilda händelser utan
någon sorts förankring i andra aspekter av tillvaron. För om du bor i en
klimatzon som din kropp inte kan hantera, riskerar du vissa sjukdomar. Om
du äter födoämnen som inte är optimala för din typ, stimulerar du kroppen att
symtomsätta avvikelser och påfrestningar. Allt som kan skada din kropp,
manifesteras i din hälsa – ett helt naturligt svar av kroppen mot påfrestningar
som är svåra att hantera.