Hittade ett gammalt dokument från 2013-04-06, ett utkast till en artikel i Alternativjournalen,
skriven av Ulf Brånell – Kloka Gubben. Ulf gick tyvärr bort alldeles för tidigt, hösten 2013 och
lämnade ett stort tomrum efter sig. Nåväl, dokumentet handlar om ett svar till en vaccinförespråkare, närmare bestämt så handlar det om TBE – Tick borne Encefalits. Bland många andra sidor, var Ulf en hejare på att tolka statistik. Ni vet att med en finurlig skrivning kan man bevisa eller motbevisa det mesta. En rapport från 2011 (Background Document on Vaccines and Vaccination against TBE) – undertertecknad av ett flertal internationellt väldokumenterade vaccinforskare – ligger tydligen till grund för nationella policybeslut rörande vaccinationsprogram i vissa länder. Vill med inlägget påvisa hans vetenskapliga resonemang.