Läkemedel och livsmedelsprocesser kan påverka näringsupptag menligt!

Outtalat och utan att påtala fakta, förväntas allmänheten att godta uttalanden som bagatelliserar olika vitala samband mellan läkemedel och födoämnen. Med andra ord, om patienten hålls i okunskap, varför han/hon drabbats av så kallade sjukdomar, blir det lätt att manipulera denne efter konstens alla regler. Vår tro på överheten är fortfarande grundmurad och de flesta går rakt i sjukvårdsfällan. Det sägs att man måste vara frisk för att orka vara sjuk! Risken finns att man accepterar en behandling som i de flesta fall medför ”förgiftning och/eller stympning”. Detta får mig att titta lite närmare på medicineringens problem – läkemedelspåverkan på födoämnen och näringsstatus.

 

Läs mera här: Upphettning av mat ger sjukdomar