Var kommer allergier ifrån?
Allergi orsakas av att kroppens immunförsvar reagerar på ämnen som är ofarliga och som normalt tolereras. Dessa allergiframkallande ämnen kallas ”allergener” och finns överallt i vår miljö, exempelvis i pollen, kvalster, vägföroreningar, husmögel och många livsmedel. Allergiska reaktioner beskrevs redan under antiken men termen allergi introducerades först i början av 1900-talet. Idag vet man att de flesta allergier orsakas av IgE, antikroppar som tillhör det specifika immunförsvaret. Dessa binder till mastceller och basofila granulocyter och kan därvid framkalla kraftiga inflammatoriska och allergiska reaktioner (frisättning av histamin). Men – varför är hälften av alla barn allergiska?