En viss skribent har uttryckt i någon publikation att vi måste betrakta alla forskningsresultat med en nypa salt. Anledningen till hans syn på saken är just vem som beställer en forskning, vem som betalar kalaset och vem som
profiterar på resultatet. Dessutom är forskningsfälten oerhört smala och det kan man ju också förstå. Det kostar att bryta ny mark! Den mest kostnadseffektiva forskningen kan ske med hjälp av epidemiologiska undersökningar. Grunddata för människogrupper finns då oftast tillgängliga och kan kompletteras med enkätsvar från deltagande individer. Osäkerheten finns i vissa frågor som ska ligga till grund för forskningsresultatet som t ex att följa instruktioner om särskild kost, uthållighet och ärlighet i svaren som ges. Tanken med upplägget är t ex att finna samband mellan livsmedel och sjukdomar.