Lantmännens Forskningsstiftelse

En utmärkt tidning ramlar in i min brevlåda då och då. Den heter Cerealier och ges ut av Lantmännens Forskningsstiftelse. I tidningen ges det uttryck för diverse spannmåls förträffliga egenskaper, tarmbakteriers verksamhet och tips om studier som bekräftar forskningsrön som ligger till grund för artiklarna i tidningen. Lantmännens forskningsstiftelse stödjer forskning i hela kedjan ”Från jord till bord”.

Och det låter ju ganska bra, eller hur? Men, fullkorn innehåller andra biologiska ämnen som tillhör gruppen antinutrienter. Dessa ämnen har en förmåga att hindra visst näringsupptag i tarmen, en förmåga som så småningom kan leda till näringsbrister hos individen. De kan hindra upptag av mineraljoner genom att binda sig till dem och göra upptag omöjligt. Likaså kan de påverka enzymer i sin verksamhet, t ex sönderdelning av proteiner, eller efter långvarig tillförsel tom skada tarmslemhinnan. Förvärvade näringsbrister blir resultatet för den som enbart lyssnar på budskapet i tidningen.