Urgammal kunskap förknippar mag/tarmstatusen med hälsa/ohälsa. Och det är inte gripet ur luften! För vetenskapen har det varit en obekväm sanning att den mänskliga organismen helt är i händerna på 1000 talet mikroorganismer. Att människan är en superorganism tack vare mikrobiomet och inte skulle kunna existera utan deras hjälp. Vår kropp ger dem husrum, värme och föda. Som tack skyddar oss mikrobiomet mot patogena faktorer, hjälper till med matsmältningen och håller vårt immunförsvar alert. Denna symbios (samarbete) kan förklara många olika händelser som förefaller helt osannolika ur många aspekter. Vissa människor klarar sig undan både bakterie- och virusinfektioner med minimal påverkan och vissa andra kan svara med allehanda symtom man inte kan förstå. Den nu pågående pandemin visar klart och tydligt hur detta fungerar!

Nyfiken? Klistra in mig i din webbläsare

Klicka för att komma åt Nyhetsbrev-8-21-mikrobiomet.pdf

 

Tags: