Omkring 10 % av alla covidsjuka människor får en mycket lindrig form av sjukdomen, trots det så utsätts de för allehanda symtom under längre eller kortare perioder efteråt. Fenomenet kallas allmänt för postcovid och omfattar varierande symtom över en längre tidsperiod. Lukt och smakbortfall är ju inget unikt utan följer även med en vanlig influensa, kanske inte lika länge och ihållande. Covid19 tycks däremot vara effektivare att angripa alla inre organ, nervsystem, metabolismen och övriga kroppsfunktioner. Mitt resonemang handlar om vad som skiljer ut dessa 10 % av alla människor som till synes är friska från andra sjukdomar. Om vi tillämpar 80/20 regeln så kan vi se att 10 % dör av covid19, 10 % får allvarliga földverkningar och resten kalrar sig mer eller mindra bra ur situationen. Om vi generaliserar till-hör den äldre gruppen människor den mest utsatta populationen och det är kanske förståelig, med tanke på ålder, Intresserad? Läs mera här: åldersförändringar och i många fall en omfattande medicinering.

Intresserad? Läs mera här: https://cnmmassage.se/wp-content/uploads/2021/06/Nyhetsbrev-6-postcovidsjuka.pdf