Uttdragen stress leder alltid till näringsbrister! Eller uttryckt på ett annat sätt leder ett stort uttag och för liten påfyllning alltid till felfunktioner i något av styrsystemen. Vi kan likna näringsstatusen vid en checkkredit – när man alltid tar ut men aldrig sätter in, finns det snart inget kvar att använda. Därefter lever man ur hand i mun, dvs att kroppen måste förlita sig på det som kan upptas ur födoämen efter varje måltid. Dessutom utsätts kroppen för en långsamt pågående förgiftning. Nervvävnad t ex lagrar upp tungmetaller, aminosyraomsättningen är extremt känslig för gifter (egenproducerade eller tillförda utifrån). Störningar och brist på vissa essentiella aminosyror försvårar och omöjliggör produktion av kroppsegna proteiner som t ex olika hormone och immunförsvarsceller. Den logiska följden för styrsystemet blir att sätta symtom och generera funktons-försämringar, för att upprätthålla den överordnade uppgiften att kroppen ska kunna överleva.

Läs mera här: https://cnmmassage.se/wp-content/uploads/2021/04/Nyhetsbrev-5-somnens-mysterier-2.pdf