Förmodligen har vi väckt en massa frågor om du läst brev 1 och 2 som behöver förtydligas ytterligare. Ett syfte med energierna i kroppen kan vara att överföra information. I detta fallet handlar det om den inre komm-uniktionen. Det har beräknats att kroppen består till 60-till 80 biljoner celler som bildar ett komplext och levande system. Ett sådant system måste rimligtvis ha ett väl fungerande nätverk av informationsprocesser för att samordna och synkronisera sina delar så att de kan fungera som en samspelande enhet. Levande matrix (bindväv) har därför goda förut-sättningar att fungera som kommunikationsnätverk. I matrixens tensegretaiva nätverk kan energi dels omvandlas mellan olika energiformer och dels fortledas genom hela kroppen. Det som består är informationen som energin bär på.

Läs mer på: https://cnmmassage.se/wp-content/uploads/2021/03/Nyhetsbrev-3-energier-3.pdf