God fortsättning och ett Gott Nytt År!

Jag ska börja det nya året med att beskriva kroppens materialegenskaper och på vilket sätt den kan hantera energier. Och för odrningens skull börjar jag med att definiera ordet energi. Jag har fastnat för tolkningen ”att energi är någonting som påverkar någonting annat”. Den första termo-dynamiska satsen konstaterar att energimängden är alltid densamma. Energi kan omvandlas från en form till en annan utan att substansförlust uppstår. Den andra satsen säger att detta inte gäller levande organismer fullt ut. Det kan förefalla att skillnader uppstår, men i slutändan är det dock samma resultat som i första satsen – energimängden förblir alltid densamma.

Är det något för dig? Klicka här!

Nyhetsbrev 1, energier